04 - 07 Tetor 2017

Universiteti i Arteve i Tiranës

 

 

 

Prof. Thomas KIRCHHOFF (Gjermani)

Professor në Universitetin e Arteve Detmold, Gjermani

datat e masterklaseve: 04. 05. 06. Tetor 2017

 

 

Prof. Dale KAVANAGH (Gjermani)

Professore në Universitetin e Arteve Detmold, Gjermani

datat e masterklaseve: 04. 05. 06. Tetor 2017

 

 

Prof. Hans-Werner HUPPERTZ (Gjermani)

Professor në Universitetin e Arteve Köln/Aachen, Gjermani

datat e masterklaseve: 04. 05. 06. Tetor 2017

 

 

Maria Esther GUZMANN (Spanjë)

Professore në Universitetin e Arteve Sevilla, SPanjë

datat e masterklaseve: 05. 07. Tetor 2017

 

 

Admir DOÇI (Shqipëri) 

Professor në Universitetin e Arteve Tiranë

datat e masterklaseve: 04. 05. 06. Tetor 2017

    
 

  

 

 

 

SPONSORS