04 - 07 Tetor 2017

Universiteti i Arteve i Tiranës

 

06. Tetor 2017, ora 12:00 

Universiteti i Arteve, salla e pedagogëve

 

Prof. Dr. STEFAN HACKL, Austri

Seminar 

"Stauffer & Co. - kitara e shek. XIX dhe muzika e saj vjeneze"


 

MASTERKLASET

 

 

Prof. Thomas KIRCHHOFF (Gjermani)

Professor në Universitetin e Arteve Detmold, Gjermani

datat e masterklaseve: 04. 05. 06. Tetor 2017

 

 

Prof. Dale KAVANAGH (Gjermani)

Professore në Universitetin e Arteve Detmold, Gjermani

datat e masterklaseve: 04. 05. 06. Tetor 2017

 

 

Prof. Hans-Werner HUPPERTZ (Gjermani)

Professor në Universitetin e Arteve Köln/Aachen, Gjermani

datat e masterklaseve: 04. 05. 06. Tetor 2017

 

 

Admir DOÇI (Shqipëri) 

Professor në Universitetin e Arteve Tiranë

datat e masterklaseve: 04. 05. 06. Tetor 2017

 

Prof. Dr. Stefan Hackl (Austria) 

Professor në Konservatorin e Landit Tirol, në Universitetin e Muzikës dhe Artit Dramatik të Vjenës si edhe në Universitetin Mozarteum Salzburg

datat e masterklaseve: 03. 04. 05. 06. Tetor 2017

  
 

  

 

 

 

 

Kind support of donors & contributors

SPONSORS